ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

Υποβολή αίτησης ένταξης στην διαδικασία της Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών και παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας του ν. 4738/2020 όπου αφορά:

Η ομάδα της 124Financials είναι άκρως εξειδικευμένη και διαθέτει την πιστοποίηση που απαιτείται για την υποβολή και συμπλήρωση της αίτησης καθώς και την κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου(business plan).

 

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρυθμίσεων οφειλών είναι ένα σημαντικό εργαλείο εξυγίανσης των επιχειρήσεων όπου δίνει στα φυσικά και νομικά πρόσωπα την ευκαιρία να διακανονίσουν όλες τις οφειλές της επιχείρησης τους και να διαφυλάσσουν την βιωσιμότητά τους. Στόχος του μηχανισμού αυτού, είναι να διασωθούν οι βιώσιμες επιχειρήσεις όπου έχουν την ικανότητα να επιτύχουν  λειτουργική κερδοφορία στο μέλλον.

 

Σκοπός του εξωδικαστικού συμβιβασμού είναι η συνολική αντιμετώπιση και ρύθμιση επιχειρηματικών οφειλών προς πιστωτές του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της κερδοφόρας αγοράς.

 

Η εξυγίανση των επιχειρήσεων εξυπηρετεί την πλήρη ενημέρωση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του οφειλέτη και την άμεση διακοπή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος του. Η γραφειοκρατική διαδικασία της, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς ανάθεση συμβούλου, και γι’ αυτό η 124 Financials έχει την πιο καταρτισμένη ομάδα για να σας βοηθήσει μέχρι και το τελευταίο βήμα, την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

 

Εάν υπάρχει σημαντική οικονομική αδυναμία του οφειλέτη να ρυθμίσει με βιωσιμότητα της επιχείρησης του το συγκεκριμένο χρέος, τότε οι σύμβουλοί μας θα αιτηθούν την διαγραφή των συνολικών οφειλών σας με σκοπό την επανένταξη σας στην οικονομία της χώρας απαλλαγμένοι από οικονομικά βάρη.

 

*Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε αν πληροίτε τα κριτήρια