Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λογιστική Φοροτεχνική Εταιρεία 124Financials

Η λογιστική φοροτεχνική εταιρεία 124Financials με έδρα την Αθήνα, δίνει αξιόπιστες, άμεσες και ουσιαστικές λύσεις σε κάθε λογιστικό – φοροτεχνικό πρόβλημα για να υποστηρίξει αποτελεσματικά και με συνέπεια κάθε μορφής επιχείρησης.

Φροντίζουμε να παρέχουμε στους πελάτες μας σαφείς πληροφορίες και πολύτιμες συμβουλές, που δύναται να αποδειχθούν χρήσιμες στην υλοποίηση των στόχων που θέτει κάθε φυσικό αλλά και νομικό πρόσωπο. Το άρτιο εκπαιδευμένο προσωπικό μας, με την επιστημονική κατάρτιση, την εμπειρία αλλά και τη συνεχή εκπαίδευσή είναι σε θέση να ανταποκριθεί με εγκυρότητα και αξιοπιστία στις ανάγκες του κάθε επιχειρηματία. Εξετάζουμε όλα τα ζητήματα πολύπλευρα και πρακτικά με σκοπό την επιτυχή διεκπεραίωση κάθε θέματος ή προβλήματος που σας απασχολεί.

Πρωταρχική μας μέριμνα είναι η ανάπτυξη προσωπικής επαφής με τους πελάτες μας, με σκοπό μιας σχέσης εμπιστοσύνης με διάρκεια στον χρόνο. Επιτυχία μας, είναι η ανάπτυξη και η ευημερία των επιχειρήσεων που εμπιστεύθηκαν την βοήθεια των υψηλών ποιότητας υπηρεσιών μας.

 

Η 124Financials είναι μαζί με τον επιχειρηματία καθώς στηρίζουμε, προστατεύουμε και προωθούμε τα συμφέροντα του. Τα στελέχη μας είναι ενημερωμένα για όλες τις λογιστικές – φοροτεχνικές – χρηματοοικονομικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση του.

 

Δεν είμαστε μόνο λογιστέςσύμβουλοι αλλά οι σύμμαχοι σας για να επιτύχουμε τους στόχους της επιχείρησης σας και να εξελιχθούμε παρέα.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ;

Η 124Financials αποτελεί μία ταχέως αναπτυσσόμενη δυναμική εταιρεία λογιστικών και φοροτεχνικών συμβούλων επιχειρήσεων και οργανισμών του Ιδιωτικού τομέα.

Στόχος μας είναι η παροχή λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ένταξη των επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά επενδυτικά προγράμματα και τη διερεύνηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες και τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της εκάστοτε επιχείρησης, 124Financials προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σας σχεδίων, μέσω συνεχούς ενημέρωσης καθώς και ανάπτυξης και εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών.

Η ομάδα της 124Financials αποτελείται από έμπειρα στελέχη, επιστημονικούς συνεργάτες και οικονομολόγους με υψηλό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, διεθνή εμπειρία και γνώση στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, διασφαλίζοντας έτσι, την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Η επιχειρηματική ακεραιότητα και το πνεύμα ομαδικότητας, που μας χαρακτηρίζουν, μας επιτρέπουν να προσφέρουμε αποτελεσματικές λύσεις στους πελάτες μας, καθώς και ουσιαστική στήριξη για τη δημιουργία μίας μακροχρόνιας, επιτυχημένης συνεργασίας.